Średniowieczne katedry przyciągały wiernych przepychem wnętrz, śpiewem chórów i dźwiękiem organów. Kościół oferował widowisko pełne estetycznych uniesień, wszystko to w zamian za dziesięcinę. Dziś, gdy kościół stracił swą pozycję, a konsumpcjonizm jest postawą dominującą, świątyniami stały się supermarkety i multipleksy. Kupowanie, wydawanie, pogoń za marką stały się wartością, która ma swoich wyznawców, swoich kaznodziei – kreatorów mody, producentów oraz swoje kazania w postaci wszechobecnej reklamy. To ona kształtuje ludzkie potrzeby posługując się znanymi od wieków mechanizmami, niczym religia w zamian za przestrzeganie jej zasad obiecuje szczęście, miłość, radość. Reklamowane przedmioty może nie zapewniają życia wiecznego, ale to co dziś wydaje się być istotniejsze: wieczne piękno i nieprzemijającą młodość.
„Obiekty liturgiczne” są symbolicznym połączeniem przedmiotu służącego kultowi z obiektem kultowym umieszczonym w nośniku właściwym reklamie.

Maria Torbé urodziła się 1982 r. w Szczecinie. Ukończyła studia licencjackie na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom uzyskała w pracowni Fotografii Intermedialnej ad. Krzysztofa Baranowskiego. Obecnie studiuje na Wydziale Edukacji Artystycznej. Zajmuje się głównie fotografią, ale tworzy też w innych mediach. „Obiekty liturgiczne” są pracą dyplomową w pracowni malarstwa prof. Piotra C. Kowalskiego.