Gigantyczne głazy ułożone w znakomitym porządku znajdują się około 15 km na północ od Salisbury. Obiekt jest pod ciągłą obserwacją naukowców, którzy wciąż starają się dociec jakie było jego przeznaczenie i rola w starożytności . Wiele jest teorii, jednak żadna nie jest poparta przekonywującą ilością dowodów. Lokalizacja budowli na lekkim wzniesieniu, z którego widać każdy punkt horyzontu i ustawienie względem wschodu i zachodu słońca w dniu letniego i zimowego przesilenia sprawia , że najbardziej prawdopodobna jest teza , jakoby miejsce służyło za obserwatorium astronomiczne do pomiaru czasu. Teorie tę zapoczątkował Gerald Howkins w 1963 wydając publikacje „ Stonehenge Decoded”, a jego badania zostały uznane w świecie naukowym ponieważ do pomiarów wykorzystywał obliczenia komputerowe, które wtedy należały do rzadkości. 
Pierwotne przeznaczenie budowli nie jest do końca znane, ale można określić, że wznoszenie kamiennego kręgu trwało ponad tysiąc lat i zaczęło się około 3050r p.n.e.

Pierwszy postawiony krąg kamieni z dolerytu pochodził z oddalonych 385 km gór Prescelly w południowej Walii. Kamienie, których waga dochodzi do 40 ton, najprawdopodobniej spławiano tratwami rzecznymi, a ostatni odcinek drogi przewożono na drewnianych wałach.
Końcowa faza budowy przypada na około 1500 rok p.n.e., gdy wzniesiono krąg z 25 trylitów. Kamienie wycięto z piaskowców Marlborough Downs oddalonych o 30km od miejsca, w którym miały stanąć. Naukowcy obliczyli, że potrzeba było aż 500 ludzi , żeby wtoczyć jeden z tych 50 tonowych głazów na wzgórze. Budowa trwała długo, a wszystko to z pomocą lin z bydlęcego włosia, prymitywnych dźwigni i drewnianych wałków. Używano jednie siły ludzkich rąk więc, z pewnością wielu ludzi przypłaciło wznoszenie kręgu kamieni własnym życiem.

To w jaki sposób zbudowano Stonehange nie jest dziełem przypadku, a ukształtowanie głazów jest tego świetnym przykładem. Zaskakują też zdolności matematyczne architektów. Jednak wciąż do końca nie wiadomo kto jest odpowiedzialny za skonstruowanie budowli