Do mediów trafia bardzo wiele „produktów”, które zaistniały jedynie dzięki formie promocji- skutecznie przeprowadzonej prowokacji. Dostępność, interaktywność mediów sprawia, iż ów skandal może wywołać praktycznie każdy, kto ma dostęp do internetu i pomysł na przekaz zaskakujący dla docelowej grupy odbiorców, lecz niekoniecznie innowacyjny, wprowadzający zupełnie nieznane treści. Zjawisko „anonimowego skandalu” wykorzystują „gwiazdy nowej generacji” nazywane inaczej „celebrytami”, do jakich należą m.in. Doda, Jolanta Rutowicz, Gracjan Roztocki czy Wojciech Glanc. Nie odznaczają się oni bowiem żadnymi wyjątkowymi zdolnościami, a jednak wciąż pozostają w kręgu zainteresowania tabloidów, serwisów plotkarskich, ludzi którzy podświadomie lubią „podglądać” życie innych odległych od ideału osób. Ma to zaś ścisły związek ze zjawiskiem kiczu oraz przenikaniem się kultury wysokiej i brukowej jako bardziej opłacalnej formy rozrywki. Okazuje się zatem ,że wypowiedziane przez A. Warhola zdanie: „w przyszłości każdy będzie sławny przez 15 minut” wobec współczesnej interaktywnej rzeczywistości stało się prorocze. „Gwiazdy nowej generacji” działają bowiem według zasady Machiavellego czyli twierdzą, że cel uświęca środki, a informacja negatywna w opozycji do braku nowej wiadomości zyskuje paradoksalnie wartość nieujemną bądź pozytywną.

W świadomości współczesnego nastolatka barwny świat wirtualny przenika się z szarą, monotonną rzeczywistością realną. Jest to jedna z przyczyn mieszania się tożsamości. Kiedy młody człowiek przyzwyczai się do tradycyjnych metod perswazji, a rozrywka, jaką powinien znajdować w mediach zastąpi codzienność twórcy reklamy bardzo trudno oddziaływać na tak znieczulonego człowieka.

Warto zapytać jeszcze o to czy poprzez te nowe zjawiska obecne w mediach prawdziwi idole pracujący nad swoim wizerunkiem całe lata nie „umrą” śmiercią naturalną, a w przyszłości jedynie gwiazdy „jednego przeboju” będą w stanie zaistnieć. Czy sposobem na przetrwanie w nowej rzeczywistości wirtualnej jest jedynie zaszokowanie? Czy prawdziwe gwiazdy zmuszone będą wykorzystywać tego typu sposoby, aby nie zaniknąć ( przypadek 51-letniej Sharon Stone)?