Modelka Nicole Gregurek wcieliła się w postać zmysłowej heroiny reprezentującej lata 50.

Autor zdjęć przypomina nam współczesnym, zadającym sobie pytania o płciową tożsamość i pochłoniętym aspektami gender studies, czym jest klasyczna kobiecość.

Sfera lingwistyczna to zbyt mało, aby dookreślić złożone aspekty płci pięknej. Jeden obraz w tym wypadku znaczy więcej niż tysiąc słów. Esencja seksualności i istota kobiecego piękna to określenia, które stanowią synonim sesji zdjęciowej, której autorem jest Peter Coulson.

Fotograf sięga po klasyczne wzorce piękna, przetwarzając je filtrem współczesności. Modelka hipnotyzuje nas zarówno spojrzeniem, jak również kobiecymi kształtami.

Czy 2014 będzie czasem powrotu tradycyjnych ról płciowych ? Czy wahadło przesuwa się w kierunku konserwatywnych wartości ? Czy żyjemy w czasach kontrrewolucji wartości ?

Mężczyźni chyba jednak zbyt długo dominowali, tworząc zbyt prymitywną kulturę, w której brak miejsca na dialog i sferę duchową. Kobiety nie mogą pozwolić na to, aby powrócić do tradycyjnego systemu wartości. Oby na drodze ku wolności nie zatraciły jednak swojej tożsamości... Mężczyźni zatracają ją w jeszcze większym stopniu... Niezależnie od aspektów gender, zdjęcia z Nicole w roli zmysłowej divy przypominają nam o klasycznym wzorcu kobiecości. Wzorcu, z którym człowiek rozstał się na dobre w czasach rewolucji seksualnej lat 60. Wzorcu wreszcie, który dominował w latach 50. XX wieku.