Przez następne dwa tygodnie w Nowym Jorku będą prezentowane dzieła z zakresu sztuki, architektury i designu. Są to „Masterplan” – fragment koncepcji urbanistycznej dla azjatyckiej części Istambułu i „Opera House”, w którym pojawiły się formy budynku opery dla Abu Dhabi Performing Arts Centre.
Kolejny obiekt to „Kloris” – skupisko rzeźb- siedzisk, dla których inspiracją były kształty płatków kwiatowych.
Wszystkie prace Hadid pokazują wizję nowej urbanistyki XXI wieku, przypominają bardziej futurystyczne obiekty niż architekturę jaką znano dotychczas. Eksplorują nowe, żywe środowisko, używając języka płynnych form, któremu Hadid poświęciła 30 ostatnich lat. Jej prace w naturalny sposób integrują sztukę, design i architekturę, w efekcie czego przestają one być odrębnymi dziedzinami, są integralne. Dlatego w pracach Zahy nie widać, jakby coś nie pasowało do siebie, było naciągnięte. Wszystko staje się całością.