Rok 1974, trzej chłopi na terenie dzisiejszej prowincji Shaanxi wykopując studnię natrafiają na niesamowite znalezisko. Figury żołnierzy na jakie natrafili wieśniacy okazują się być częścią olbrzymiej armii zakopanej na głębokości 3 – 7 metrów pod ziemią. Odkrycie zostało uznane za największe wydarzenie archeologiczne XX wieku.

Terakotowa Chińska Armia powstała ok. 200 lat przed naszą erą i miała pomóc pierwszemu cesarzowi Chin Qin Shi uzyskać panowanie w życiu pozagrobowym. Powstanie figur wiąże się z panującym wówczas krwawym zwyczajem chowania wraz ze zmarłym członków jego rodziny oraz służby. Tradycję tę zmieniono dopiero w 220 r.p.n.e. i zamiast mordować ludzi z otoczenia zmarłego zaczęto tworzyć figury grobowe. 

Terakotowa armia została uznana przez UNESCO za ósmy cud  świata. Jej fenomen  polega na tym  że każdy z ponad 7 tysięcy terakotowych żołnierzy naturalnej wielkości posiada inne rysy twarzy, inną mimikę a nawet inne napięcie mięśni. Żołnierze zostali wyposażeni w oryginalną broń jaką posługiwano się w tamtych czasach. Nogi każdej z rzeźb są pełne, natomiast korpus i głowa puste w środku, co ułatwiało ich transport i łączenie. Armia posiada oddział konny, łuczników, kuszników i piechotę. Żołnierze są ustawieni w szyku bojowym i zwróceni na wschód. Wśród figur żołnierzy znajdują się również postaci medyków i zwykłych cywili. Dopełnieniem armii jest kawalkada 35 koni ciągnących wyrzeźbione w drewnie rydwany.

Ostatnie prace wykopaliskowe w okolicach grobowca cesarza pozwoliły na odkrycie dodatkowych figur nie związanych z armią. Przedstawiają one artystów, cyrkowców i akrobatów mających zapewnić cesarzowi rozrywkę po śmierci.
Według źródeł historycznych grobowiec składał się również z wielu bogato zdobionych komnat chronionych przed rabusiami i ciekawskimi systemem pułapek i zasadzek. Budowniczy tego niezwykłego kompleksu, po zakończeniu prac zostali żywcem pogrzebani w murach swojego dzieła tak aby mogli tajemnice budowli zabrać ze sobą do grobu.

Potężna armia glinianych figur jest obecnie wystawiona w Muzeum Terakotowej Armii Pierwszego Cesarza Qin w Xi'anie. Jej historia oraz tajemnice jakie wiążą się z całym grobowcem cesarza Qin Shi wciąż intryguje i fascynuje nie mniej niż piramidy w Egipcie czy tajemnicze miasta Inków.