Nowe podatki, wyższe opłaty za energię elektryczną i abonament RTV oraz wzrost wynagrodzenia minimalnego i, co za tym idzie składki ZUS. To tylko niektóre ze zmian, które przyniesie 2021. Będą one dotyczyć również zasad i opłat za wywóz śmieci. Niektóre z nich dotkną tylko mieszkańców poszczególnych miast, inne będą miały ogólnopolski zasięg. U progu nowego roku koniecznie trzeba się z nimi zapoznać. Niedopełnienie nowych obowiązków może wiązać się nie tylko z karami finansowymi – w skrajnych przypadkach może grozić za to areszt.


Pojemnik na odpady 660l fot. Eco-market.pl

Wywóz śmieci 2021. Wyższe opłaty oraz inny sposób naliczania

Wiele polskich miast nadal nalicza opłaty za wywóz śmieci na podstawie liczby osób mieszkających w danych gospodarstwie. Taki system zwykle jednak sprawdza się nie najlepiej, bo służby komunalne nie mają możliwości kontroli poprawności zadeklarowanych danych. Efekt? Mieszkańcy uczciwie rozliczający się ze swoim miastem płacą nie tylko za siebie, ale też osoby, których nie ma w systemie. W niektórych przypadkach „szara strefa” liczy ponad 50 tysięcy osób.

Tak jest między innymi w Łodzi, gdzie ilość odpadów wskazuje na to, że z systemu ubyło około 60 tysięcy łodzian. Podatnicy w związku z tym tracą nawet 50 milionów złotych. Dlatego Warszawa i Łódź w 2021 dołączą do grona takich miast jak Darłowo, Szczecin czy Tarnów, gdzie opłaty będą uzależnione od ilości zużytej w danym gospodarstwie wody. Według ich włodarzy, mimo zmniejszenia liczy zarejestrowanych w systemie mieszkańców, zużycie wody wcale nie uległo zmianie, co pozwala sądzić, że system jest bardzo nieszczelny.

Wywóz śmieci 2021. Wracają trzy pojemniki. Na nowych zasadach

Do tej pory konieczne było segregowanie odpadów na pięć frakcji – zmieszane, organiczne, tworzyw sztucznych i metalu, szkła oraz papieru. W nadchodzącym roku możliwy może zaś stać się powrót do segregowania na trzy rodzaje. Według informacji uzyskanych przez dziennik Rzeczpospolita, na taki system będą mogły przejść poszczególne gminy po uzyskaniu pozwolenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Co więcej, resort planuje też indywidualne rozliczanie mieszkańców bloków.

Może to oznaczać, że w niektórych przypadkach konieczne będzie wyposażenie się w nowe pojemniki na odpady. Te muszą nie tylko być odpowiedniej wielkości, ale też właściwego koloru (żółty dla plastiku i metalu, niebieski dla papieru, szary dla odpadów zmieszanych, brązowy dla organicznych i zielony dla szkła). Można porównać rozmiary i materiały pojemników na odpady na stronie eco-market.pl.


Metalowe pojemniki do segregacji odpadów fot. Eco-market.pl

Wywóz śmieci 2021. Obowiązkowa segregacja odpadów budowlanych

2021 ma przynieść też zmiany w utylizacji odpadów budowlanych i poremontowych. Do tej pory można było wyrzucać je do jednego pojemnika. Od nowego roku zacznie jednak obowiązywać nowy rozdział ustawy o odpadach, wprowadzający konieczność segregacji również tego typu odpadów. Według przepisów, inwestorzy będą musieli wydzielić z nich co najmniej sześć frakcji: tworzywa sztuczne, drewno, gips, metale, szkło oraz odpady mineralne (między innymi cegłę, beton i kamienie). Za niedopełnienie tego obowiązku ustawodawca przewidział nie tylko karę grzywny, ale też aresztu.